היכן את/ה צריך/ה לחיות על פי המבחן הזה?

המבחן הזה יכול להראות לך למה לפעמים את/ה מרגיש/ה כאילו שאת/ה לא שייך/ת!

חידונים נוספים