לאן מכונת הזמן תשלח אותך?

אם הייתה לך מכונת זמן, לאן היית הולך/ת? 🤠❓🤖❓💂

חידונים נוספים