מה הכוח הכי גדול שלך?

מה הכישרון המרכזי שלך, מה יש לך שלאף אחד אין?

חידונים נוספים