עם מי תהיה ביחד בכלא?

מי ואיך יסיים בכלא איתך?

חידונים נוספים