כיצד יסתיים הספר של סיפור חייך?

אם מישהו יכתוב עליך ספר, כיצד הוא יסתיים?

חידונים נוספים