מי בעלים על חצי מהלב שלכם?

צריך להיות מישהו מיוחד אשר בעל 50% מהלב שלכם? מי הבן אדם הזה?

חידונים נוספים