לאילו שני צדדים באישיותך אנשים שמים לב אליהם?

חידונים נוספים