איזו פעילות עשית בדיוק היום לפני שנה?

חידונים נוספים